วีดีโอกิจกรรม

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมสอนสอบลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566