เดือน: ธันวาคม 2022

การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) จังหวัดจันทบุรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565