ประชาสัมพันธ์ - เรื่องเด่น

ข่าวล่าสุด 5 อันดับ

พ.ร. ยินดีต้อนรับ


สพม.จบตร  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีคณะครู โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ยินดีต้อนรับคุณครูแก้วตา ติสันเทียะ
ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสรา วรรณสุข
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควต้า)
slide 1

การประชุม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับการนิเทศ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (On-site) ของสถานศึกษาในเขตอำเภอท่าใหม่

คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพม.จันทบุรี ตราด

นับถอยหลัง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูล / ข่าว / กิจกรรม ที่คุณอาจพลาดไป

วิดีโอของเรา