ประชาสัมพันธ์ - เรื่องเด่น

ข่าวล่าสุด 5 อันดับ

พ.ร. ยินดีต้อนรับ


16
15
14
13
12
122
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม”วันสุนทรภู่” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
สพม.จบตร  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับ ผอ.กนกนก  ดาศรี
ยินดีต้อนรับคุณครูแก้วตา ติสันเทียะ
ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสรา วรรณสุข
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควต้า)

การประชุม

ประชุมสหวิทยาเขตไพลิน “หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม”

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2/2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดจันทบุรี

นับถอยหลัง

ภาพกิจกรรม

Showing 1-20 of 22 Books