ประชาสัมพันธ์ - เรื่องเด่น

ข่าวล่าสุด 5 อันดับ

พ.ร. ยินดีต้อนรับ


122
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม”วันสุนทรภู่” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
สพม.จบตร  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับ ผอ.กนกนก  ดาศรี
ยินดีต้อนรับคุณครูแก้วตา ติสันเทียะ
ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสรา วรรณสุข
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควต้า)

การประชุม

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2/2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดจันทบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

นับถอยหลัง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูล / ข่าว / กิจกรรม ที่คุณอาจพลาดไป

Showing 1-20 of 20 Books
1-10-65 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
2-10-65 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
3-10-65 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
4-10-65 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
5-10-65 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
6/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
7/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
8/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
9/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
10/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
11/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
12/65 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
13/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
14/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
15/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
16/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
17/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
18/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
19/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
20/2565 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”