บุคลากร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม Other Pepople โอบกอดซึ่งกันและกัน

ผอ.โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” รับมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564