ข่าวประกาศ

ผอ.โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” รับมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564