ราวัลที่ได้รับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” รับมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564