เดือน: พฤษภาคม 2022

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙