เดือน: พฤษภาคม 2024

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด