ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ และโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

About Post Author