นักเรียนชั้น ม.5 – 6 ชมนิทรรศการ show case เรื่อง 50 ปี 50 ปู งานครบรอบ 50 ปี ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

About Post Author