สพม.จบตร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565