ชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6