ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์ ผอ.โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” รับมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน