ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341
นางสาวภัณฑิลา บ้านด่าน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
prthamai@thamai.ac.th039-431341

กำลังเพิ่มข้อมูล …