ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341
นางสุปรียาอร สีสะแล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

E-Portfolio :: เว็บไซต์แฟ้มสะสมงานออนไลน์

039-431341

กำลังเพิ่มข้อมูล …