ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
prthamai@thamai.ac.th039-431341
นางสาวภัณฑิลา บ้านด่าน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
prthamai@thamai.ac.th039-431341

กำลังเพิ่มข้อมูล …