ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341
นายชลวิทย์ กิจอักษร
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

E-Portfolio :: เว็บไซต์แฟ้มสะสมงานออนไลน์

prthamai@thamai.ac.th039-431431PA

กำลังเพิ่มข้อมูล …