ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
kornkanok@thamai.ac.th039-431341
นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
prthamai@thamai.ac.th039-431431PA

กำลังเพิ่มข้อมูล …