ติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

 

เลขที่ 100 ถนนสัมปทาน  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์/แฟกซ์

Tel: 039-431341, Fax: 039-431210

อีเมล

punsawat.pr@gmail.com

เว็บไซต์

www.thamai.ac.th