ครุภัณฑ์ประจำโรงเรียน

 1. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครู
 2. เครื่องพิมพ์ (Printer)
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)
 4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และกล้องวงจรปิด
 5. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 6. ตู้และชั้นวางหนังสือ
 7. เครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสาร
 8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD และจอรับภาพ
 9. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
 10. 1 โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)
 11. 1 พัดลมและเครื่องปรับอากาศ
 12. วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
 13. 1 เครื่องตัดหญ้า
 14. 1 เครื่องดนตรีไทย
 15. เครื่องดนตรีสากล (วงดุริยางค์)
 16. รถยนต์
 17. เครื่องปั๊มน้ำ
 18. ชุดเครื่องขยายเสียงและเครื่องควบคุมสัญญาณเสียง
 19. วิทยุสื่อสาร
 20. เครื่องช่วยสอน
 21. เครื่องบินถ่ายภาพมุมสูง (โดรน)
 22. เตียงนอนห้องพยาบาล
 23. ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำเย็น
 24. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
 25. เครื่องสำรองไฟ