ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”   ตั้งอยู่เลขที่ 100  ถนนสัมปทาน  ตำบลท่าใหม่   อำเภอท่าใหม่  จังหวัด จันทบุรี  22120  โทร. 039-431341. เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 42 ห้องเรียน

  • ผู้บริหารโรงเรียน   1  คน
  • ข้าราชการครู     77  คน
  • พนักงานราชการ   2  คน
  • ครูอัตราจ้าง        5   คน
  • ครูสถาบันภาษา   4  คน
  • ลูกจ้างประจำ    1  คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว   9  คน
  • นักเรียน    1,528    คน