รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน : เด็กหญิงณัชชา ก่อเกื้อ , เด็กหญิงวลัยนภัส ฉวีพักตร์ , เด็กหญิงภูสุดา ศรีอนันต์ ครูผู้ฝึกซ้อม : นายสินาถ อานามนารถ และ นางเบญจวรรณ อานามนารถ
Copyright © 2019. All rights reserved.