ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ประกาศ 1 2564 || 9 พฤษภาคม 2564 15 มิถุนายน 2564
ประกาศจาก ชุมนุมท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

เข้าสู่ระบบนักเรียน

รายละเอียดชุมนุม