อบรมประเมินวิทยฐานะ วPA แบบออนไลน์ โดย ศน.กิตติ. กสิณธารา