ขอแสดงความยินดีคณะครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

1368