รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เปิด รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564