ประกาศแก้ไข รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ( 5 พ.ค.64)

กำหนดการต่อ

โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” เปิด รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแก้ไข การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔