พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จัดพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่