โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.๑๗ มาตรวจเยี่ยมและติดตามข้อมูลโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาฐิตพูลสวัสดิ์ ๑๐๐ ปีร้อยรวมใจ ท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”