รายงานผลการจัดการเรียนการสอน และรับการนิเทศทางการศึกษา จาก สพม.17

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและรับการนิเทศทางการศึกษา จาก สพม.17 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาฐิตพูลสวัสดิ์

About Post Author