การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ของสถานศึกษา จาก สพม.17

คณะกรรมการตรวจ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ของสถานศึกษา จาก สพม.17 วันที่ 28 ม.ค.2564