ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563