ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าศึกษาต่อ ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.1