ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อที่ >> ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.4