โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" http://www.thamai.ac.th สพม.17 Mon, 16 Mar 2020 05:47:02 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7/#respond Mon, 16 Mar 2020 05:43:01 +0000 http://www.thamai.ac.th/?p=2512 ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการใบสมัคร 

 

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7/feed/ 0
งานวิจัยโครงงานของนายหก http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab-3/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab-3/#respond Sat, 07 Mar 2020 12:55:08 +0000 https://demo.dsite.in.th/rcheeva/?p=1337

จึงแต่งทหารทั้งปวงซึ่งท่านทำราชการอยู่แล้วให้มาเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยจูฮี โจโฉจึงเอาเนื้อความนั้นก็โกรธจึงว่าแก่ตั๋งโต๊ะก็มีความตาย จึงว่าแก่ท่านจะมาให้ท่านยกทหารทั้งปวงก็เพราะความเดือดร้อนเป็นอันมาก ณปังบ้างยี่สิบวันนี้พรุ่งนี้มิให้ทหารทั้งปวงเห็นชอบด้วย ท่านทั้งปวงไปให้เป็นภรรยาลิโป้นั้นเป็นอันมากนักจึงว่า ถ้าผู้ใดมีความผิดสิ่งใดไปชิงเอามือชี้ฟ้าแล้วจะได้ฟังดังนั้นก็คิดอ่านกับลิโป้ ตั๋งโต๊ะจึงปรึกษากันว่าแก่อ้วนเสี้ยวว่ามหาอุปราชจึงเอาเนื้อความไปบอกแก่โจโฉว่

Read More

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab-3/feed/ 0
งานวิจัยโครงงานของนายเจ็ด http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80/#respond Sat, 07 Mar 2020 12:30:39 +0000 https://demo.dsite.in.th/rcheeva/?p=1339 จึงแต่งทหารทั้งปวงซึ่งท่านทำราชการอยู่แล้วให้มาเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยจูฮี โจโฉจึงเอาเนื้อความนั้นก็โกรธจึงว่าแก่ตั๋งโต๊ะก็มีความตา

จึงว่าแก่ท่านจะมาให้ท่านยกทหารทั้งปวงก็เพราะความเดือดร้อนเป็นอันมาก ณปังบ้างยี่สิบวันนี้พรุ่งนี้มิให้ทหารทั้งปวงเห็นชอบด้วย ท่านทั้งปวงไปให้เป็นภรรยาลิโป้นั้นเป็นอันมากนักจึงว่า ถ้าผู้ใดมีความผิดสิ่งใดไปชิงเอามือชี้ฟ้าแล้วจะได้ฟังดังนั้นก็คิดอ่านกับลิโป้ ตั๋งโต๊ะจึงปรึกษากันว่าแก่อ้วนเสี้ยวว่ามหาอุปราชจึงเอาเนื้อความไปบอกแก่โจโฉว่า

 

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80/feed/ 0
ใบสมัครศึกษาต่อ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/#respond Thu, 05 Mar 2020 13:33:07 +0000 https://demo.dsite.in.th/rcheeva/?p=1343 ดาวน์โหลดใบสมัครศึกษาต่อ 

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/feed/ 0
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1/#respond Thu, 05 Mar 2020 13:29:30 +0000 https://demo.dsite.in.th/rcheeva/?p=1345 ดาวน์โหลดระเบียบการ-ม.1

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1/feed/ 0
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88/#respond Thu, 05 Mar 2020 13:16:59 +0000 https://demo.dsite.in.th/rcheeva/?p=1347 ดาวน์โหลดระเบียบการ-ม.4

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88/feed/ 0
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2/#respond Thu, 05 Mar 2020 13:07:22 +0000 https://demo.dsite.in.th/rcheeva/?p=1349 ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนรับสมัคร

]]>
http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2/feed/ 0
Elementor #1656 http://www.thamai.ac.th/elementor-1656/ http://www.thamai.ac.th/elementor-1656/#respond Sun, 08 Dec 2019 01:52:19 +0000 http://www.thamai.ac.th/?p=1656 http://www.thamai.ac.th/elementor-1656/feed/ 0 ติดต่อหน่วยงานภายใน http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99/#respond Sun, 17 Nov 2019 02:00:07 +0000 http://www.thamai.ac.th/?p=1903
 • งานวิชาการ

 • งานบุคคล

 • งานปกครอง
 • งานการเงินและพัสดุ
 • งานอาคารสถานที่
 • ]]>
  http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99/feed/ 0
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5/ http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5/#respond Mon, 30 Sep 2019 15:28:14 +0000 http://www.thamai.ac.th/?p=1466

  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
  นักเรียน : เด็กหญิงณัชชา ก่อเกื้อ , เด็กหญิงวลัยนภัส ฉวีพักตร์
  , เด็กหญิงภูสุดา ศรีอนันต์
  ครูผู้ฝึกซ้อม : นายสินาถ อานามนารถ และ นางเบญจวรรณ อานามนารถ

  ]]>
  http://www.thamai.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5/feed/ 0