ภาพกิจกรรม

โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"  จังหวัดจันทบุรี | 100 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์ 039-431-341 โทรสาร 039-431-210 E-mail: prthamai@thamai.ac.thwww.Stats.in.th