อบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม

การอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม “No Childe Left Behind เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่การจัดการเรียนรวม วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องโสตฐิตพูลสวัสดิ์  โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

Copyright © 2019. All rights reserved.